پژوهشکده اعتیاد
۱۴۰۰ سه شنبه ۲۴ فروردين
br ENGLISH
معرفي

 

كميته تحقيقات دانشجويي با توجه به نقش انكارناپذير پژوهش در توسعه همه جانبه و لزوم رفع مشكلات نظام سلامت و ارتقاء موقعيت علمي و به لحاظ نياز كشور  به توليد علم و رفع مشكلات و ارتقاء نظام سلامت, مصمم است در راستاي سياستهاي پژوهشي كشور بستري مناسب براي بروز و ظهور خلاقيتها و كشفيات و ارتقاء سطح فعاليتهاي كيفي و كمي و فعاليتهاي پژوهشي دانشجويي فراهم نمايد و در نهايت با بكارگيري نتايج تحقيقات براي ايجاد تغيير مناسب استفاده عيني و مؤثر از نتايج بدست آمده را فراهم سازد. 

1398/05/14
Powered by DorsaPortal